Am denunțat la Procuratura Generală acțiunile primarului de Bălți, cu privire la tarifele majorate

Am denunțat la Procuratura Generală acțiunile și inacțiunile primarului de Bălți cu privire la majorarea tarifului de transportare a deșeurilor cu 33 la sută, o decizie unilaterală a lui Renato Usatîi a agentului economic SRL ”Țambula-Bilicenii Noi", fără a fi consultată cu Consiliul Municipal și care reprezintă o încălcare vădită a normelor de drept.


De fapt întreprinderea municipală ÎM DRCD va fi nevoită să transfere în 2021 acestui poligon de deșeuri cu un milion și jumătate de lei mai mult, decât în anul precedent.


La solicitarea locuitorilor municipiului Bălți, am decis să clarific circumstanțele acestor majorări, solicitând de la primar informații mai ample, ca de exemplu:

  1. Nota informativă cu avizele comisiilor de specialitate din cadrul primăriei mun. Bălți;

  2. Analiza impactului asupra bugetului local și a consumatorului după majorarea tarifului cu 10 lei pentru m3 în favoarea agentului economic.


Copiile documentelor prezentate de către el, cât și lipsa altor documente, imperios de necesare, denotă o înțelegere de grup și depășirea atribuțiilor de serviciu. Acest fapt necesită o investigație de către organul de urmărire penală.


Puterea e în transparență, iar transparența este adevăr!


Demers ASp_27_Procuratura Generală
.pdf
Download PDF • 279KB

Я сообщил Генеральному Прокурору о действиях и бездействии мэра Бельц в отношении повышения тарифа на транспортировку отходов на 33 процента, одностороннего решения экономического агента ООО «Țambula-Bilicenii Noi», которое представляет собой явное нарушение. На самом деле муниципальному предприятию ÎM DRCD придется перевести в 2021 году на счёт полигона на полтора миллиона леев больше, чем в прошлом году.


По просьбе жителей Бельц я решила прояснить обстоятельства этих повышений, запросив дополнительную информацию у мэра, например:

  1. Информационная записка с заключениями специализированных комиссий мэрии Бэлць;

  2. Анализ влияния на местный бюджет и потребителя повышения тарифа на 10 лей за м3 в пользу экономического агента.

Копии представленных им документов, а также отсутствие других документов, в обязательном порядке, обозначают групповой договор и превышение служебных обязанностей. Данный факт требует расследования органом уголовного розыска.


Сила в прозрачности, а прозрачность - это правда!Mai jos găsiți demersurile și copiile răspunsurilor primăriei Bălți și a primăriei Țambula:

Demers ASp_17 către Primaria Bălți
.semna
Download SEMNA • 254KB
Răspunsul Primarului la demers
.pdf
Download PDF • 4.65MB
Demers ASp_18_Primariile Biliceni_Țambul
.
Download • 235KB
Raspuns s. Țambula la demers
.pdf
Download PDF • 833KB


 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!