Bomba ecologică, finanțată din banii bălțenilor

La informațiile apărute în public cu privire la faptul că ÎM DRCD va achita din 1 februarie 2021 - 44 lei pentru un metru cub de deșeuri menajere poligonului "Țambula- Bilicenii Noi", viceprimarul municipiului constata că avem cu ce plăti. Sunt bucuroasă că întreprinderea municipală DRCD este o întreprindere cu venituri.

Haideți să vedem dar unde putem cheltui acești bani?


De un an de zile de când am fost in vizită la acest poligon am constatat, alaturi de comisia parlamentară pentru Dezvoltare Regională și Mediu, că acesta prezintă PERICOL ECOLOGIC.

Deșeurile ard in permanență și locuitorii satelor adiacente, inclusiv băltenii, respiră cu gaze periculoase. Comisia a venit cu recomandări către primăria municipiului Bălți, ca să efectueze un STUDIU de FEZABILITATE în vederea identificării unui teren, care ar putea deveni în perspectivă un POLIGON corespunzător tuturor cerințelor și normativelor sanitare și ecologice.

Menționez că până în prezent, chiar daca angajații primăriei au fost in vizită în România, după schimb de experiență ( au văzut cu ochii proprii cum este construit, amenajat și gestionat poligonul din preajma Botoșani lor), n-a fost întreprinsă nicio acțiune în acest sens.

Motivul - lipsa resurselor financiare.

Dacă viceprimarul municipiului zice că avem întreprindere municipală cu profituri de milioane, atunci propun ca acest milion și jumătate, pe care nu-l vede ca o problemă să-l achite proprietarilor unui poligon-bombă ecologică, care nu are nici acte normative pentru protectia mediului, să fie direcționate pentru un studiu ca la carte, astfel încât primăria municipiului Bălți să beneficieze de un poligon corespunzător. Menționez că dacă primăria va avea acest studiu, va putea beneficia de GRANTURI EUROPENE.


Altfel, noi Băltenii vom fi mereu șantajați și secați de resurse financiare pentru o bomba ecologică.Экологическая бомба, финансируемая на деньги жителей Бэлць.

К публично опубликованной информации о том, что MП DRCD будет платить с 1 февраля 2021 г. - 44 лея за кубометр бытовых отходов на полигоне «Цамбула-Биличений Ной», заместитель мэра считает, что нам есть за что платить. Рада, что муниципальное предприятие DRCD - доходное предприятие.


Давайте посмотрим, где мы можем потратить эти деньги?


За год, с тех пор, как я посетила полигон, вместе с парламентской комиссией по региональному развитию и окружающей среде, было констатировано что он представляет собой ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ.

Отходы постоянно горят и жители близлежащих деревень, в том числе Мун Бельцы, дышат опасными газами. Комиссия пришла с рекомендациями в мэрию Бэлць провести исследование с целью определения участка земли, которая в перспективе может стать ПОЛИГОНОМ, соответствующим всем санитарным и экологическим требованиям и нормам.

Напоминаю, что до сих пор, даже если сотрудники мэрии посещали Румынию, после обмена опытом (они собственными глазами видели, как строится, устраивается и управляется полигон возле Ботошан), никаких действий в этом отношении предпринято не было.

Причина - нехватка финансовых средств.


Если заместитель мэра говорит, что у нас есть муниципальное предприятие с миллионной прибылью, то я предлагаю, чтобы эти полтора миллиона, которые он не видит проблемой, заплатить владельцам полигона-экологической бомбы, на котором не соблюдаются правила по защите окружающей среды защиты, направить эти миллионы на исследование и разработку проекта нового полигона, который будет соответствовать требованиям санитарным и техническим. Упоминаю, что если у мэрии есть это исследование, она сможет получать ЕВРОПЕЙСКИЕ ГРАНТЫ и воплотить проект.


В противном случае нас, бельчан, всегда будут шантажировать этим полигоном Țambula- Bilicenii Noi. А что самое важное-за наш счёт. 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!