Ce au comun statul și biserica?

Relația dintre stat și biserică poate să pornească din numeroase direcții. În mod obișnuit în societate se discută despre relația instituțională și această abordare, din perspectiva oamenilor este una necesară și utilă.

Ce au comun statul și biserica? Oamenii.

Dincolo de funcționarii publici și preoți, legitimitatea celor două instituții este dată de relația asumată între indivizi, prin contract social sau credință. Despre oameni am discutat luni, 25 ianuarie, cu preoții parohi ai Eparhiei de Bălți și Fălești. Este a doua întâlnire, cu excepția celei, când, de Sărbătoarea Nașterii Domnului, am colindat enoriașii bisericilor lor.

Biserica sau bisericile în general sunt percepute ca o sursă de morală și ordine într-o societate în care Statul nu mai este capabil să îndeplinească aceste funcții. Iată de ce, atunci când enoriașii se confruntă cu diferite probleme, la care nu stiu cum să le gasească soluții, se adresează preotului paroh al bisericii pe care o frecventează. Din perspectiva soluționării problemelor acestora, am îndemnat preoții, care fiind considerați cel puțin buni cunoscători în tematica drepturilor, să le recomande să vină în audiență la deputata Arina Spătaru.

Apreciez deschiderea preacucernicilor de a analiza din perspectiva socială modul în care putem construi o relație, neutră, cu respectul tuturor drepturilor omului, atât în sens normativ (conferite de lege), cât și cu referire la drepturile date de Dumnezeu, în vederea identificării unei agende comune pentru anul 2021.

Și le mulțumesc pentru faptul că au acceptat rolul de distribuitor de măsti faciale reutilizabile, pe care le-am pregătit enoriașilor nevoiași din parohiile dumnealor.Отношения между государством и церковью могут развиваться по многим направлениям. Обычно в обществе мы обсуждаем институциональные отношения, и такой подход с точки зрения людей необходим и полезен.


Что общего у государства и церкви? Люди.


Помимо государственных служащих и священников, легитимность этих двух институтов определяется отношениями, предполагаемыми между людьми, общественным договором или верой.

О людях в понедельник, 25 января, была беседа с приходскими священниками Бельцкой и Фалештской епархии. Это вторая встреча, за исключением той, когда в праздник Рождества мы колядовали прихожан их церквей.


Церковь или церкви в целом воспринимаются как источник нравственности и порядка в обществе, в котором государство больше не может выполнять эти функции. Поэтому, когда прихожане сталкиваются с различными проблемами, решения которых они не знают, они обращаются к приходскому священнику храма, который они посещают. С точки зрения решения своих проблем, я призвала священников, считающихся как минимум хорошими знатоками прав человека, рекомендовать им явиться на Аудиенции депутата Арины Спэтару.

Я ценю открытость благочестивых людей к анализу с социальной точки зрения того, как мы можем построить отношения, нейтральные, с уважением ко всем правам человека, как в нормативном смысле (закрепленном законом), так и со ссылкой на права, данные Богом, в для определения общей повестки дня на 2021 год.


Также, благодарю их за то, что они взяли на себя роль распространителя многоразовых масок для лица, которые приготовила для нуждающихся прихожан в их приходах.3 afișare
 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!