Din 01.02.2021 bălțenii vor achita 44 lei per m.cub.

Din 01.02.2021 bălțenii vor achita 44 lei per m.cub. Întreprinderea municipală din Bălți, care prestează servicii de evacuare a deșeurilor menajere, pe 21.01.2021 a primit o notificare în acest sens.


Întreprinderea" Țambula-Bilicenii Noi" SRL( așa numitul proprietar de poligonul din Bălți) a încasat de la ÎM DRCD( cei care prestează servicii de colectare și evacuare deșeurilor de la bălțeni) :

 • în 2018 ...... 820 mii 611 lei;

 • în 2019 ...... 3 mil 495 mii 096 lei;

 • în 2020 ...... 3 mil 172 mii 719 lei;

 • În anul 2021 ei vor 4 mil 583 mii 657 lei.


Mai jos veți vedea:

 1. Cum au votat consilierii comunei Țambula și consilierii comunei Bilicenii Noi mărirea tarifului in ajun de Sărbători, fara a consulta ANRE, Consiliul Concurenței și Inspectoratul ecologic de stat. Apropo, cancelaria de stat a avut pârghii legale să conteste aceasta decizie ilegală, dar n a făcut-o.

 2. Cum SRL " Țambula- Bilicenii Noi" care a primit pe contul său timp de trei ani 7 milioane 488 mii 426 lei și nu și a cumpărat măcar un tractor.

 3. Cum acest SRL achita arenda unui tractor 1 mil 372 mii 800 lei și pentru altul 280 mii 800 lei.

 4. Cum SRL își planifică pentru 2021 să pună la ciorap 763 mii 943 lei .

 5. Cum viceprimarul municipiului Bălți a trimis aceasta notificare către Consiliul Municipiului Bălți pentru ședința din februarie.

Concluzii?

С 01.02.2021 г. жители Бэлць будут платить 44 лея за вывоз одного кубометр мусора. Коммунальное предприятие из Бельц, оказывающее услуги по вывозу бытовых отходов, на 21.01.2021 получило уведомление по этому поводу.

Предприятие "Țambula-Bilicenii Noi" SRL (так называемый владелец полигона в Бельцах) обналичил от MП DRCD (тех, кто предоставляет услуги по сбору и вывозу мусора из Бельц): в 2018 г. ...... 820 тыс. 611 лей; в 2019 г. ...... 3 млн 495 тыс 096 лей; в 2020 году ...... 3 миллиона 172 тысячи 719 лей;

В 2021 году они хотят 4 миллиона 583 тысячи 657 леев.


Ниже вы увидите:

 1. Как члены совета коммуны Цамбула и члены совета коммуны Биличены Ной проголосовали за повышение тарифа накануне праздников, не проконсультировавшись с НАРЭ, Советом по конкуренции и Государственной экологической инспекцией. Кстати, у государственной канцелярии были юридические рычаги, чтобы оспорить это незаконное решение, но не оказалось.

 2. Как ООО ""Țambula- Bilicenii Noi" получило на свой счет в течение трех лет 7 миллионов 488 тысяч 426 леев и даже трактора не купили.

 3. Каким образом ООО оплачивает аренду трактора 1 миллион 372 тысячи 800 лей и еще для второго- 280 тысяч 800 лей.

 4. Как ООО планирует 763 тысячи 943 лея к 2021 году.

 5. Как заместитель мэра муниципия Бельцы направил это уведомление в Совет Мунтципия Бельцы для февральской сессии.

Выводы? 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!