Epopeea măririi tarifului de evacuare a deșeurilor: Istoric.

Prietenii mi-au trimis replica primarului cu privire la denunțul meu. O replică, care pare a fi scuză. Înțeleg, cu așa agendă încărcată și atâta lipsă la locul de muncă se mai întâmplă. Cred că ar trebui să-i împrospătez memoria primarului nostru, pentru că istoria despre majorarea tarifului pentru deșeurile solide in Bălți a început acum un an.

Dar s-o luam pe rând.


1. La sfârșitul lunii ianuarie 2021, Administrația renumitului poligon de deșeuri din Bălți, gestionat de doua primării ( SRL Țambula Bilicenii Noi )a trimis pe numele Consiliului Municipal Bălți o notificare despre faptul că este stabilit un nou tarif pentru recepționarea deșeurilor solide , mai exact 44 lei per metru cub, cu 33 la sută mai scump decât tariful precedent.


2. Din informația pe care a oferit-o chiar primarul comunei Bilicenii Noi, decizia de a mări tariful a fost luata încă la începutul pandemiei, la o întâlnire dintre cei trei primari cu administrația poligonului. Atunci ei au decis ca ÎM DRCD din 2021 va achita 44 lei per metru cub pentru depozitarea deșeurilor solide . Am căutat pe site-ul primăriei informații suplimentare despre aceasta întâlnire, dar n-am găsit nimic.


3. Notificarea cu privire la majorarea tarifului, pe care a trimis-o administrația poligonului fost trimisă de către vice- primarul G. Șmulischii "spre informare și prezentarea propunerilor pentru ședința CMB din luna februarie 2021" . La prima vedere este justificată această trimitere, pentru că, potrivit Legii nr. 436/2006 privind administrarea publică locală, competențele de bază ale consiliilor locale sunt de a decide în privința actelor juridice de administrare privind serviciile publice de interes local.


4. Este important ce s-a petrecut după asta. CUM TREBUIE SĂ ACȚIONEZE UN PRIMAR?

În mod normal, CMB urma să emită o decizie de aprobare a majorării tarifului, pentru că anume consiliile locale aprobă norme specifice și tarife serviciile publice de interes local din subordine. Respectiv, trebuiau fi întreprinse niște măsuri legale, care în final puteau indica sursa de acoperire a costului realizării deciziilor respective. Aș dori să menționez că aceste cheltuieli, legate de majorarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor solide nu au fost prevăzute în bugetul municipiului pe anul 2021. Astfel, conform legii, urmau să fie convocate comisiile de specialitate din cadrul primăriei municipiului Bălți, care să prezinte o analiză a impactului asupra bugetului local și asupra consumatorului după majorarea tarifului cu 10 lei pentru m3 în favoarea agentului economic. Aceste note informative trebuiau să fie prezentate publicului larg.

CUM A ACȚIONAT PRIMARUL ?

Vice-primarul G. Șmulischii declarat că IM DRCD, cea care urma să semneze noul contract cu poligonul Țambula-Bilicenii Noi, în ultimii doi ani a prezentat PROFIT de 6 MILIOANE și din contul acestora, vor fi acoperite cheltuielile pentru noile tarife.

"Да, встреча была до пандемии. Они говорили, что им не хватает средств и они не могут делать складирование, плохая дорога и полигон горит постоянно. Они просили поднять тариф. Но этот тариф действует между их предприятием и нашими муниципальными предприятиями. Это не значит, что это как-то скажется на потребителях в городе. Мы обсуждали этот вопрос с примарами этих сёл. У муниципального предприятия ДРСУ, если смотреть за последние два года по финансовому отчёту, доходность за год составила 6 млн леев. Вот за счёт этих доходов они и будут покрывать разницу в тарифе. Это общий доход на предприятии, и вот сейчас аудит покажет, сколько они зарабатывают за вывоз мусора, и сколько на обслуживании дорог, — заключил Геннадий Шмульский."


5. În vederea concretizării anumitor aspecte, ce țin de acest subiect, am primit o scrisoare semnată de primarul municipiului Bălți Renato Usatîi. Potrivit anexelor la scrisoarea semnată de el, copiile deciziilor cu privire la ajustarea prețului pentru deșeuri adoptate de către consiliile comunelor Țambula și Bilicenii Noi. Și aici vă dau un singur exemplu: DECIZIA consiliului comunei Bilicenii Noi din 18.09.2020 a fost abrogata in 04 decembrie 2020, iar acest lucru n a fost prezentat in anexele sus menționate, ceea ce ne pune la îndoială intențiile sincere a domnului primar. poate copiile documentelor RELEVANTE acestui caz, unde se demonstrează ce pași concreți a întreprins Primăria municipiului Bălți în vederea luării deciziilor transparent și legal( vedeți punctul 4/a), au lipsit.


6. La fel și primăriile comunelor sus menționate, n-au prezentat acte , ce au stat la baza deciziei referitor la mărirea tarifului.


Lucrurile, care se fac pe ascuns, fără a fi prezentate documente confirmative sau mai grav, când se prezintă documente care nu au puterea juridică, mă face să bănuiesc că între aceste trei primării și administrația poligonului, care apropo, pe parcursul a trei ani a încasat de la IM DRCD în jur de 7 milioane lei și până acum nu are în gestiunea sa măcar un tractor, există o înțelegere de grup, iar acțiunile sau inacțiunile primarilor, în comun cu administratorul agentului economic pot fi catalogate drept bănuială rezonabilă ce ține de depășirea atribuțiilor de serviciu.

Aceste fapte necesită o investigație făcută de către organele abilitate. În cazul dat - a procuraturii.9 afișare
 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!