FRACȚIUNEA PLATFORMEI DA și CALM

În rezultatul discuțiilor cu referire la proiectul de Lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021, CALM a solicitat următoarele:


  • Stoparea Proiectului dat de lege, în partea ce se referă la plafonarea și reducerea taxelor locale, ca fiind contrar intereselor publice, colectivităților locale, principiilor autonomiei locale și constituției;

  • Corelarea proiectului dat de lege cu Hotărârea Curții Constituționale din 24.01.2014, în partea ce se prevede interzicerea plafonării și stabilirii unor criterii/metodologii;

  • Restabilirea dialogului real și efectiv între Guvern/Min. Fin. și CALM/APL, în conformitate cu standardele Consiliului Europe respective, Carta Europeană a Autonomiei Locale și Recomandarea nr. 436 din 04.04.2019, al CALRCE, inclusiv prin reactivarea Comisiei Paritare la nivel de Guvern și a grupului de lucru CALM - Ministerul Finanțelor;

  • Examinarea de comun acord cu reprezentanții CALM a propunerilor CALM la politica fiscală și vamală pentru anul 2021 menționate mai sus și expediate anterior;

  • Organizarea pe platforma parlamentară a unor discuții cu participarea deputaților, CALM/APL și mediului de afaceri, în cadrul cărora să fie identificate soluții agreate de toate părțile și conforme prevederilor constituționale;

  • Solicitarea avizului Ministerului Justiției și a Direcției juridice a parlamentului, privind compatibilitatea proiectului dat de lege cu prevederile constituționale privind autonomia locală și Hotărârea Curții Constituționale din 28 ianuarie 2014 (Sesizarea nr.2a/2014)

  • Inițierea unei investigații interne (în cadrul Guvernului și Min. Fin.) și din partea organelor de anchetă competente, a circumstanțelor și persoanelor vinovate care au admis/favorizat ca această inițiativă să fie inclusă în proiectul legii date în forma respectivă, în pofida prejudiciului material/financiar considerabil cauzat bugetelor locale cadrului normativ al autonomiei locale și evident contrar unora unor decizii a Curții Constituționale foarte explicite și clare.
5 afișare
 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!