Mesaj de felicitare cu ocazia Învierii Domnului

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat ! Și exemplul lui de jertfire să ne fie ca luare aminte!

În acesta perioada grea a pandemiei, multi dintre noi și-au revizuit valorile, revenind la elementele fundamentale ale omenirii. Ne-am întors către familiile noastre, către țara noastră, către noi înșine. Ne-am învățat să fim într un anumit loc, intr-același timp și am zăbovit, ca sa ne răspundem la întrebările: care-i rostul vieții; cum am folosit timpul oferit noua; pentru ce am irosit resursele noastre? Toate aceste întrebări au atins nu doar sufletele noastre, ci și întreaga omenire. Și mulți pleacă capul față de ceea ce nu au puteri sa schimbe: felul de a ne comporta față de viață, felul cum apreciem fiecare zi din viața noastră, fiecare plimbare în aer liber, fiecare rugăciune în Casa DOMNULUI, fiecare întîlnire offline și inhalarea fiecărei guri de aer.

În aceste zile, luminate de Învierea Domnului, gândurile noastre sunt îndreptate către Medici, asistente medicale, farmaciști, infirmieri, șoferi de ambulanță, voluntari, polițiști, vameși, vânzători în magazine, primari și toți cei, care luptă în prima linie cu acesta boală crâncenă.

Medicii de astăzi sunt mucenici ne canonizați, jertfa cărora va rămâne în memoria noastră și posibil, chipurile lor, vor fi zugrăvite pe pereții Bisericilor, așa cum deja sunt în unele biserici din Wuhan.

Împreună cu locuitorii municipiului Bălți, in cadrul unei campanii de colectare a fondurilor, vom dona în Săptămâna Luminată combinezoane de protecție individuală, măști faciale și capeline pentru medicii din Centrele Medicilor de Familie, Spitalul Clinic, Secția infecțioase, Departamentul Pediatrie și Perinatologie, Spitalul de Psihiatrie din Bălți. Vom fi bucurosi, urându le Hristos a înviat, sa le oferim grijă și securitate, de care au nevoie primordial!

Prieteni! Este momentul crucial, când deja datele nu sunt atât de importante și nu putem fi siguri că avem în față o veșnicie ca sa facem fapte bune. Acum e momentul când avem nevoie de mai puține vorbe și mai multe fapte. Haideți să vedem limpede, că biserica nu este o clădire, ci e comunitatea oamenilor de Dumnezeu, care au au bucurii comune, dar și tragediile lor sunt comune. Apostolul Pavel este cel care scrie in prima sa epistola către Corintieni:"Și acum rămân acestea trei: credinta, nădejdea, dragostea; iar cea mai mare este DRAGOSTEA."

Acum, ca niciodată, putem demonstra dragostea față de aproapele prin fapte bune! Doar așa putem arata iubirea față de Dumnezeu, Învierea căruia este exemplul acestor virtuți pentru noi! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! *******************************

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! И пример Его жертвенности да будет нам в напоминание!

В этот сложный период пандемии многие из нас пересмотрели свои ценности, вернувшись к фундаментальным составляющим человечности. Мы повернулись к нашим семьям, к нашей стране, к самим себе. Мы научились быть здесь и сейчас, остановились, чтобы ответить на вопросы: какова цель жизни; как мы использовали отведенное нам время; на что мы тратили наши ресурсы?

Все эти вопросы коснулись не только наших душ, но и всего человечества. И многие склоняют свои головы перед тем, что не в силах изменить: тем, как мы ведем себя по отношению к жизни; тем, насколько ценим каждый день жизни, каждую прогулку на свежем воздухе, каждую молитву в Доме Господнем, каждую встречу офлайн и свободное дыхание.

В эти дни, освещенные Воскресением Господним, наши мысли направлены к врачам, медсестрам, фармацевтам, санитарам, водителям машин скорой помощи, волонтерам, полицейским, таможенникам, владельцам магазинов, примарам и всем тем, кто борется на передовой с этой жестокой болезнью. Сегодняшние врачи – неканонизированные мученики, жертва которых останется в нашей памяти и, возможно, их образа будут запечатлены на стенах многих церквей, как это уже сделано в одной из церквей в Ухане, в Китае.

Вместе с жителями муниципия Бельцы, в рамках кампании по сбору средств, мы пожертвуем в Светлую Седьмицу индивидуальные защитные комбинезоны, маски для лица и медицинские шапочки для врачей из центров семейных врачей, клинической больницы, инфекционного отделения, департамента педиатрии и перинологии, бельцкой психиатрической больницы. Мы будем радоваться, провозглашая, что Христос Воскресе, чтобы предоставить им заботу и безопасность, в которых они нуждаются прежде всего!

Друзья! Это поворотный момент, когда даты уже не так важны, и мы не можем быть уверены, что у нас впереди вечность, чтобы делать добрые дела. Сейчас самое время, когда нам нужно меньше слов и больше поступков. Давайте же узрим, что церковь – это не здание, а сообщество людей Божьих, у которых общие радости, но и горести тоже общие.

Апостол Павел писал в Первом послании к Коринфянам: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но ЛЮБОВЬ из них больше.». Теперь, как никогда, мы можем проявить любовь к ближнему посредством добрых дел!

Только так мы можем явить любовь к Богу, чье воскресение является для нас примером этих добродетелей! Христос Воскресе! Воистину Воскресе!10 afișare
 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!