Problema Străzii Kiev: răspunsul MADRM

Mai am o propunere argumentată pentru a atrage resurse financiare pentru a rezolva problema străzii Kiev din Bălți.


Recent am primit răspuns din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, care ne informează că primăria municipiului Bălți, în lipsa resurselor proprii, poate să depună o cerere de finanțare către Ministerul Finanțelor, în conformitate cu Regulamentul privind fondurile ecologice.


La data 09.08. 2021 astfel de cerere din partea primăriei municipiului Bălți n-a fost înregistrată. Asta ar însemna că din luna aprilie, primăria urma să pregătească un set de acte:

  • proiectul apeductului și canalizare pentru str. Kiev

  • devizul general de cheltuieli

  • scheme de amenajare, schițe, fotografii, planuri, materiale ilustrative

  • documente justificative și relevante.

Daca s-ar fi întreprins aceste și alte măsuri( am scris anterior) relevante, cei circa 14 mii de locuitorii ai sectorului gării de Nord și alții, care locuiesc în zona arterei Kiev, ar fi fost informați sincer la CE trebuie să se aștepte pentru următorii ani și CÂND vor primi cel mai fundamental drept: libertatea de a circula.

Очередное аргументированное предложение привлечь финансовые ресурсы для решения проблемы Киевской улицы в Бельцах.

Недавно я получила ответ от Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова, в котором сообщается, что мэрия Бэлць, при отсутствии собственных ресурсов может подать заявку на финансирование в Министерство Финансов, в соответствии с Положением об экологических фондах.

09.08.2021 года такой запрос мэрии Бэлць зарегистрирован не был. Это будет означать, что с апреля месяца мэрия должна была готовить пакет документов:


  • проект водопровода и канализации для улици Киевской.

  • общая смета затрат

  • схемы расположения, эскизы, фотографии, планы, иллюстративные материалы

  • подтверждающие и соответствующие документы.


Если бы эти и другие соответствующие меры были приняты, примерно 14 000 жителей сектора Северного вокзала и других жителей района Киевской артерии были бы честно проинформированы о том, чего ожидать в ближайшие годы и когда они получат самое святое: свободу передвижения.Mai jos vedeți răspunsul:

Alătură-te comunității Viber pentru a fi la curent cu activitatea mea.

Cele mai bune decizii le pot lua doar dacă știu părerea dumneavoastră!

 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!