Suntem proprii manageri ai bugetului nostru

Astăzi am depus la primărie petițiile locuitorilor a 5 străzi și blocuri de locuit din mun. Bălți, prin care, aceștia, au cerut de la Primăria mun. Bălți să aloce bani pentru reparația străzilor și a curților blocurilor lor în Bugetul anului 2022.

Un BUGET ARE SCOPUL DE A CALCULA ÎN AVANS CÂT VA COSTA REALIZAREA UNUI PROIECT.

Bugetul municipiului Bălți are ca scop luarea deciziilor raționale ale primarului și se bazează pe o bună diagnosticare a problemelor, pe examinarea celui mai mare număr de soluții alternative, pe analizarea și compararea acestor alternative și pe selectarea celor mai bune soluții ca bază pentru desfășurarea activității primăriei spre soluționarea problemelor bălțenilor.


Luarea deciziilor raționale la elaborarea bugetului mun. Bălți este cea mai importantă și totodată cea mai dificilă activitate managerială. Iată de ce împreună cu bălțeni ne-am asumat responsabilitatea de a pregăti petițiile și demersurile necesare pentru a participa la formarea bugetului municipiului Bălți.


Astăzi am înregistrat la primărie următoarele cinci petiții, unde 256 de Bălțeni solicită:

  1. Să fie incluse în bugetul municipiului Bălți 2022 resurse financiare pentru reparația drumurilor din curțile blocurilor de pe strada Suceava 1, 1A, Conev 36, 34, la fel și reparația str. și, stradelei Sereda, str. Vlaicu;

  2. Să fie lansat procesul de consultare a locuitorilor municipiului Bălți pentru a colecta propunerile cetățenilor la crearea Bugetului municipiului Bălți pentru 2022

Conform Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului adoptat prin Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea și modificarea bugetului”, administrațiile publice locale, inclusiv Primăria mun. Bălți, trebuia, până la data de 5 iulie, să întocmească Bugetul local pentru anul 2022 și să îl propună spre consultare.


În ziua de 4 august 2021, am formulat o petiție către primarul interimar al mun. Bălți, prin care am solicitat să îmi prezinte informația referitoare la parcursul elaborării bugetului local pentru anul 2022.


În ziua de 23 august 2021, am primit răspuns la petiție unde, primarul interimar a răspuns că lucrul asupra Bugetului începe după emiterea circularei bugetare, emise de către Ministerul Finanțelor.Coincidență sau nu, tot în aceeași zi, 23 august 2021, apare circulara bugetară emisă de către Ministerul Finanțelor.


Așadar, nimeni și nimic nu încurcă Primăria mun. Bălți să răspundă la solicitările bălțenilor și să prioritizeze cheltuielile, astfel încât oamenii să poată să aibă acces în casele lor, indiferent de dacă plouă sau ninge afară.


*Acte relevante:

Dispoziția primarului nr. 53 din 23.03.2021 - cu privire la elaborarea proiectului de buget al mun. Bălți pentru anul 2022 și estimrile pentru 2023-2024;

Curiculara bugetară 2022-2024 (APL);

 

Ai o problemă?

 SCRIE O 

     PETIȚIE!